כנס כשרות - הרב יגאל קמינצקי

דברי פתיחה - הרב יגאל קמינצקי - ראש מרכז תורה ומדינה - מהי מדינת ישראל?