למה לי כשרות ממלכתית?- הרב אליקים לבנון

מדוע הכשרות חייבת להיות מיוסדת?