מארז חוברות 'מובילים זהות'

מחיר
70 ₪
משלוח
20 ₪

סוגיות צביון יהודי במדינת ישראל

במארז חמישה חוברות:

לא כל האמצעים כשריםמדוע מערך הכשרות חייב להיות ממלכתי

לבחור נכוןאיך לסייע לבנות המתלבטות בין צבא לשירות לאומי?

שבת מבוכהלוקחים אחריות על השבת הציבורית, החוברת מוקדשת לבירור סוגיית השבת הציבורית

כדת משה וישראלהמשמעות הלאומית והערכית של חוק הנישואין במדינת ישראל

להתגייר כהלכהבירור סוגיית הגיור בישראל - מדוע מערך הגיור צריך להיות ממלכתי?