כדת משה וישראל

המשמעות הלאומית והערכית של חוק הנישואין במדינת ישראל

מחיר
10 ₪
משלוח
5 ₪

חוקי הנישואין והגירושין הקיימים היום במדינת ישראל מהווים נדבך מרכזי בשמירת צביונה כמדינה יהודית, והם שמבטיחים את לכידותו של העם ומניעת קרע בלתי ניתן לאיחוי בין חלקיו.

החוברת שלפניכם נכתבה על רקע אתגרי הנישואין והמשפחה בימינו, ולנוכח קריאות לשנות את המצב החוקי שלפיו בתי הדין הרבניים הם המוסמכים לפסוק בדיני נישואין וגירושין. מטרתה להגיש את עיקרי המידע והנתונים בנושא, ולעמוד על הנימוקים הערכיים והקיומיים המחייבים להשאיר סמכויות אלה בידי בתי הדין הרבניים.

לצורך הכנת החוברת נעזרתי במקורות מתחומים שונים – מאמרי הלכה ופסקי דין רבניים, פרוטוקולים של דיונים בכנסת ובממשלה, פרסומי חוק ומשפט, מחקרים סטטיסטיים ופרסומים של גופים ציבוריים ובעלי דעה שעוסקים בנושא.

הפרק הראשון מציג בקצרה תפיסה עקרונית של הנישואין ביהדות ושל זיקתם לחיי העם והמדינה.

הפרק השני מעלה שורה של שאלות נפוצות בנושא ומשיב עליהן.

הפרק השלישי מורכב משני חלקים; החלק הראשון סוקר את המצב החוקי והמשפטי של הנישואין בישראל. החלק השני מציג סקירה סטטיסטית של צורות הנישואין הנהוגות בקרב האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל.