הדמוגרפיה של הדתיות

הדמוגרפיה של הדתיות - תהליכי חילון בציבור הדתי והמסורתי

מחיר
10 ₪
משלוח
5 ₪

דו"ח של ארגון חותם הסוקר את התנועה של הציבור הדתי והמסורתי בישראל לכיוון החילוניות. הדוח שמתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועל מחקרים נוספים מראה כי למרות הפריון הגבוה בחברה הדתית לעומת החילונית, הציבור הדתי אינו גדל, בעוד החרדים משלשים את עצמם בשנים האחרונות.