מוקד סיוע לחיילות דתיות

חיילות דתיות רבות מתגייסות לצבא ממניעים אידיאליסטיים, מתוך אמונה שאין סתירה בין אורח חייהן הדתי לבין שירות צבאי. אולם לאחר תחילת השירות בפועל, הן מגלות שהמציאות שונה בעליל ממה שגורם זה או אחר גרם להן לצייר בדמיונן.

לטובת חיילות אלו הקמנו מוקד טלפוני, שנותן מידע על זכויות החיילת הדתייה, ייעוץ ואף סיוע משפטי במקרה הצורך.

 

רקע

מאז קום המדינה הכירה מדינת ישראל בכך שלנערות דתיות ישנה אפשרות לתרום למדינה בדרך שאינה שירות צבאי, בשל הסתירה המהותית שבין תפיסת הנשיות, הצניעות ויראת השמיים שעל פי תורת ישראל לבין שירות צבאי של נשים. לאור תפיסה זו פונות רוב הנערות הדתיות לתרום למדינה במסלול השירות הלאומי, המותאם לאורח חייהן ולאמונתן.

 

המתגייסות

בקרב מיעוט הנערות הדתיות הבוחרות בשירות צבאי, ישנן רבות אשר בחרו בדרך זו מתוך מחשבה שאין באמת סתירה בין אורח חייהן הדתי לבין שירות צבאי. הסיבות למחשבה זו הינן מגוונות, ובין השאר אחראים לה גורמים בתוך הצבא ומחוצה לו, אשר משקיעים מאמץ רב ביצירת מצג שווא שלפיו שירות צבאי לא רק שאיננו סותר את אורח חייה ואמונתה של נערה דתייה, אלא הוא אף  ביטוי ומיצוי של החינוך שקיבלה בביתה ובמוסדות הלימוד שהתחנכה בהם. במסגרת מאמצים אלו, מתואר השירות בצורה "ורודה", ובאופן שמעלים ומטשטש את הבעייתיות הרבה שטמונה בו עבור צעירה דתייה.

רק במהלך השירות הצבאי מגלות נערות עד כמה המציאות שונה בתכלית ממה שתואר להן, ועד כמה מוגבלת היכולת לשמור בצבא על אורח חייהן הדתי ועל הנשיות והצניעות שחונכו אליהן.

 

מוקד הסיוע

מטרת המוקד היא לסייע לחיילות דתיות אשר נתקלו בקשיים בשמירה על אורח חייהן הדתי במהלך שירותן הצבאי.

הסיוע יתבטא בעדכון לגבי הזכויות החוקיות של החיילת הדתייה, בייעוץ והכוונה לגבי האפשרות להתמודדות עם אותם קשיים, ובשעת הצורך אף בסיוע משפטי.

נתקלת בקשיים מעין אלה במהלך שירותך? מכיר/ה חיילות דתיות אשר מעוניינות בסיוע שכזה?

הפנו אותן אלינו לטלפון - 073-3904102 או מלאו את הטופס:

הקו הפתוח של הרבנות הצבאית  - 0529414414 | קצינת הטיפול בחיילות הדתיות - 0529414433