כנס בוחרים זהות

האם זהותה היהודית של המדינה מתחזקת או נחלשת?