גיור למסורתיות עם קבלת מצוות סמלית- לא היה ולא נברא!

הרב יעקב אריאל מבהיר ומבחין בין גר שכיום הוא יהודי ש"נחלש" לבין אדם שבעצם כלל לא התגייר מלכתחילה