למה חשוב שהרבנות הראשית תנהל את הגיור הממלכתי

מסביר הרב אריאל בראלי, שההחלטה מי יעבור בשערי הכניסה לעם ישראל היא סוגיה לאומית ורוחנית כבדת משקל. במציאות שבה ב"ה קיימת מדינה יהודית, רק הגוף בעל הסמכות והאחריות הלאומית, הרבנות הראשית לישראל, יכול לנהל את הגיור הממלכתי.

למה הליך הגיור צריך להיות תחת הרבנות הראשית?

הרבה אנשים מעדיפים שכל רב בקהילתו, אם יתרשם מהמתגייר שהוא באמת רוצה וכנה וכוונותיו להצטרף לעם ישראל אז הוא יקבל אותו. לכאורה זה הפתרון הנח והנכון, אלא שזה טעות. חזרנו הביתה, הבית הזה אומר ממלכת כהנים וגוי קדוש, הבית הזה אומר ציבוריות יהודית, הבית הזה אומר רבנות ראשית.

רבנות הראשית היא הגוף המופקד מטעם המדינה לכל ענייני הדת. אנחנו לא מפרידים את הדת מהמדינה.  אנחנו מבינים שזה דבר מהותי ששייך דווקא לשלטון, צריכה להיות אחידות צריכה להיות מערכת שמבקרת. ולכן דווקא הרבנות הראשית היא הגוף הנכון והמיועד
שבאמת יבדוק את המתגיירים ויכון ויתן את כל הדברים הנצרכים כדי שכל המערכת הזאת, שמלווה את הגר בכל תהליך הגיור תהיה מדויקת תהיה נכונה ותהיה גם אחראית.