כנס 'לבחור נכון' 2

השירות הלאומי מול השירות הצבאי לבנות