מהנעשה בחותם
מאמינות בשירות- פרשת ניצבים

מאמינות בשירות- פרשת ניצבים

כאשר משה רבנו מכנס את כולנו לכרות ברית עם הקב"ה, הוא מדגיש שלכל איש מישראל יש אחריות על קיום הברית הזו. לכל אחד מאיתנו יש ערבות ואחריות כלפי עם ישראל

ברית עולם

כאשר משה רבנו מכנס את כולנו לכרות ברית עם הקב"ה, הוא מדגיש שלכל איש מישראל יש אחריות על קיום הברית הזו, מראשי העם ועד האחרון שבעם.

לכל אחד מאיתנו יש ערבות ואחריות כלפי עם ישראל. כל מעשה שאנו עושים, מצווה או חלילה עבירה, זה לא רק באופן פרטי, אלא זה בשם כל ישראל.

פרשת ניצבים, שמגיעה תמיד סמוך ליום הדין בראש השנה, מלמדת אותנו שאנו נותנים דין וחשבון גם על המעשים הפרטיים שלנו אבל לא פחות מכך, גם על האחריות שלנו כלפי עם ישראל.

בת השירות היקרה,

בעצם השירות שלך בשירות הלאומי את מכניסה את עצמך כשותפה בקיום הברית המיוחדת הזו, ברית הערבות ההדדית והאחריות על עם ישראל. העשייה הקטנה שלך היא גדולה כל כך בעיני ה'. את זוכה לשרת את האומה, תשמחי על הזכות הזו, התגאי בעצמך שכל מה שאת עושה זה למען עם ישראל ובשם כל ישראל.

השנה יותר מתמיד, את מגיעה לראש השנה וניצבת מול ריבונו של עולם עם קבלות של עשייה למען האומה. מתוך תודעת שליחות, ערבות ומחויבות לעם ישראל את זוכה להיות שותפה נאמנה בקיום הברית הנצחית הזו, ברית עולם.