שנת י"ג צמיחה או משבר?

הבעיות והקשיים של הבת במסלולי השירות השונים הרב יונתן מילוא מארח ומשוחח עם סא"ל (מיל') שלום אייזנר וענת שפירא (רכזת ש"ל ומחנכת)