כנס לבחור נכון 2 תשפ"ב

להורים, מחנכות ומחנכים - על שירות לאומי מול שירות צבאי לבנות