אישה במהותה היא אמא שמביאה חיים לעולם

הרב יעקב אריאל מסביר מדוע שירות צבאי לבנות איננו מתאים לבנות

הרב יעקב אריאל מזהיר ששירות צבאי משותף לבנים ובנות הוא סכנה ומדגיש שכך מסכימים כל רבני הציונות הדתית