מהנעשה בחותם
נתוני הלמ"ס נחשפים- רוב המתגייסות הדתיות נחלשו באופן משמעותי מבחינה דתית

נתוני הלמ"ס נחשפים- רוב המתגייסות הדתיות נחלשו באופן משמעותי מבחינה דתית

נתוני הלמ"ס מציגים מציאות מטרידה בנוגע להשפעת הגיוס לצה"ל של בנות דתיות על שמירת אורח החיים הדתי שלהם לאורך זמן. בעוד שצה"ל טוען כי גיוס הבנות הדתיות אינו פוגע בהן מבחינה דתית

נתוני הלמ"ס מציגים מציאות מטרידה בנוגע להשפעת הגיוס לצה"ל של בנות דתיות על שמירת אורח החיים הדתי שלהם לאורך זמן. בעוד שצה"ל טוען כי גיוס הבנות הדתיות אינו פוגע בהן מבחינה דתית, על פי הלמ"ס, רוב הבנות הדתיות שהתגייסו לצה"ל ירדו ברמתן הדתית באופן משמעותי. לעומת זאת, רוב הבנות הדתיות ששירתו בשירות לאומי המשיכו לשמור על אורח חייהן הדתי.

סקרי העומק של הלמ"ס המהווים בסיס לקביעת מדיניות ממשלתית בשלל נושאים, הינו המידע המקצועי והמקיף הזמין ביותר בנושא חשוב זה. זאת משום שהמחקרים שעוסקים בשינויי זהות דתית בקרב צעירים וצעירות, פסחו על בדיקת ההשפעה של השירות הצבאי על תופעת החילון. הנתונים בנוגע לשבר הרוחני שעוברות בוגרות השירות הצבאי, מחייבים לחשב מסלול מחדש.

במשך לא מעט שנים, אגף כוח אדם בצה"ל וגופים אזרחיים שונים, טענו כי שירות בנות דתיות בצבא איננו פוגע בהן מבחינה דתית ומאפשר להן להמשיך את אורח החיים עליו גדלו. אולם, מניתוח נתוני הלמ"ס מתגלה תמונה אחרת: לפי נתוני הלמ"ס, רק 36% מהבנות בגילאי 20-29 שגדלו בבית דתי ושירתו בצבא הגדירו את עצמן דתיות כיום. שאר הבנות מרקע דתי ששירתו בצה"ל הגדירו את עצמן על הרצף שבין מסורתי-דתי לחילוני

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נשענים על סקרי עומק רחבים המתקיימים כל שנה, בקרב אוכלוסיה רחבה של 7,500 גברים ונשים ומהווים מקור המידע המקצועי והמקיף הזמין ביותר בנושא חשוב זה. יש לסייג ולומר שלפי הגדרות הלמ"ס בהתחשב בטעות הדגימה היחסית של הסקר, רמת המהימנות של תוצאה זו הינה בינונית. אולם גם אם אחוז הדתיות גבוה יותר, עדיין זו תמונה מדאיגה המחייבת חשיבה והתמודדות.

לעומת זאת בקרב בנות באותה קבוצת גיל ששירתו  בשירות לאומי עולה תמונה שונה לחלוטין,  82% שגדלו בבית דתי, הגדירו את עצמן דתיות כיום. נתון זה הוא ברמת מהימנות גבוהה, לפי הגדרת הלמ"ס.  

הסקר החברתי של הלמ"ס, עליו מתבסס ניתוח זה, נערך מדי שנה ומספק מידע מעודכן על תנאי החיים של אוכלוסיית המדינה. בין השאר, יש בו שאלות רבות הנוגעות לתחומים שונים כגון:  בריאות, דיור, תעסוקה, השכלה, דת ודתיות, שירות צבאי ולאומי, מצב כלכלי ועוד.  ממצאיו מהווים בסיס למחקרים ולהערכות מצב שונות.

בחינת התנודתיות הדתית בקרב צעירות מבתים דתיים אחרי השירות בצה"ל או בשירות לאומי.

מקור הנתונים

הנתונים נלקחו מהסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019. הנתונים המוצגים להלן עובדו באמצעות מחולל הלוחות של הסקר החברתי.

האוכלוסייה שנבדקה

נבדקה אוכלוסיית הנשים שעונות על הקריטריונים הבאים:

  1. באו מבית דתי, השיבו בחיוב על השאלה: כשהיית בת 15, האם הבית בו גדלת היה דתי (ולא חרדי, מסורתי או חילוני)?
  2. שייכות לקבוצת גיל 20 – 29.

התשובות שנבדקו

נבדקו התשובות לשאלות הבאות:

  1. האם שרתת בצה"ל?
  2. האם עשית שירות לאומי?
  3. האם כיום את רואה את עצמך כ: חרדית, דתית, מסורתית דתית, מסורתית לא כל כך דתית, חילונית?

הממצאים:

35.9% מגדירות עצמן כדתיות גם היום.

33.9% מגדירות עצמן כמסורתית-דתית.

טעות הדגימה של ממצאים אלה היא כ- 10% (רמת מהימנות בינונית).   

בשאר הקטיגוריות הממצאים הם ברמת מהימנות נמוכה ולכן לא פורסמו.

81.7% מגדירות עצמן כדתיות גם היום

טעות הדגימה של ממצא זה היא כ-5% (רמת מהימנות גבוהה).

בשאר הקטיגוריות הממצאים הם ברמת מהימנות נמוכה ולכן לא פורסמו.

הערה

הסקר החברתי אינו עוסק בשאלה שלפנינו באופן ממוקד אולם ניתוח נתונים זה, המבוסס על מסד נתונים נרחב, הינו המידע המקצועי והמקיף הזמין ביותר בנושא חשוב זה. המחקרים שעוסקים בשינויי זהות דתית בקרב צעירים וצעירות, פסחו על בדיקת ההשפעה של השירות הצבאי על תופעת החילון.

נספח – טבלאות התוצאות  שהתקבלו באמצעות מחולל הלוחות של הסקר החברתי, 2019