גיורי אקספרס

רפורמת הגיור רוצה להכיר בגורמים בעלי אג'נדה רדיקלית שמגיירים אנשים שכלל אינם מעוניינים בחיבור משמעותי עם היהדות, ועלולים לתת הכשר לאזרוח זרים ומסתננים, לשינוי הדמוגרפיה ולהגברת ההתבוללות בישראל.