בית מדרש לעסקים

בית מדרש לעסקים

בית מדרש לאנשי עסקים מהמגזר הדתי. בית המדרש נותן כלים לפיתוח השקפה תורנית וגיבוש עמדה הלכתית במקביל להתנהלות העסקית, זאת מתוך הבנה שהעשייה בתחום הכלכלי היא עשייה חיונית לקיומה של המדינה, וכאשר עשייה זו שואבת ממקורות היהדות, היא מחזקת את זהותה היהודית של מדינת ישראל.

תכנית הלימוד בבית המדרש עוסקת בבירור סוגיות מקצועיות והלכתיות: אתיקה ומוסר בעסקים, חוזים בהלכה, שותפויות וחברות בע"מ, תחרותיות ועוד.

 

לא ניתן להצטרף לתכנית בשלב זה