תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

בית המדרש עוסק בבירור סוגיות חברתיות במבט יהודי: שיח הזכויות מול אחריות חברתית, מוסר חברתי ומדיניות רווחה במקורות היהודיים ובהלכה, התמודות עם משברים ערכיים בחברה פוסט מודרניסטית, הקשר בין תפקודיות חברתית לזהות לאומית ועוד.

הנושאים הנלמדים בבית המדרש:

  • תשתית המוסר – שוויון מול אחווה
  • התמודדות עם משברים ערכיים וחברתיים בעולם פוסט מודרניסטי
  • בירור סוגיות יסוד בענייני מדינה, חברה ולאום
  • מדיניות רווחה על פי ההלכה
  • שיח זכויות מול שיח אחריות

 

תכנית הלימודים לשנה"ל תשע"ז כוללת ארבע שיעורים קבועים ובנוסף שיעורי העשרה והרחבה שינתנו על ידי מרצים אורחים.

מרצים: הרב יגאל קמינצקי, הרב ערן טמיר, הרב יונתן מילוא, הרב חן חלמיש.

מרצים אורחים: הרב יעקב אריאל, הרב אלישע וישליצקי, הרב עזריאל אריאל, הרב אריאל בראלי, פרופ' אביעד הכהן

 

פעילות בית המדרש תחל אי"ה ביום שני ו' בחשוון התשע"ז

 

מערכת שעות קבועה:

 

9:00 כולם בשביל אחד - בין זכויות הפרט לאחריות חברתית

 מרצה: הרב יגאל קמינצקי

9:45 קופת העיר - מוסר חברתי ומדיניות רווחה במקורות ובהלכה

 מרצה: הרב חן חלמיש

10:30 הפסקה

10:40 מאידיאליזם לאינדיבידואליזם - התמודדות עם משברים ערכיים וחברתיים בעולם פוסט מודרניסטי

 מרצה: הרב יונתן מילוא

12:00 הפסקה

12:15 דרוש: צדק חברתי - בין תפקודיות חברתית לזהות לאומית

 מרצה: הרב ערן טמיר

 

13:35 מנחה וסיום

 

 

להלן תכניות הלימוד (סיליבוס) של הקורסים הקבועים:

כולם בשביל אחד – בין זכויות הפרט לאחריות חברתית

מאידיאליזם לאינדיבידואליזם - התמודדות עם משברים ערכיים וחברתיים בעולם פוסטמודרניסטי

קופת העיר – מוסר חברתי ומדיניות רווחה במקורות ובההלכה

דרוש: צדק חברתי - בין תפקודיות חברתית לזהות לאומית