אתגר הרוב היהודי

התמודדות עם שחיקת הרוב היהודי במדינת ישראל

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של אתגר הרוב היהודי