תפילה לתיקון המשפט

הרב יהושע שפירא מסביר על מה בעצם אנחנו מתפללים בברכת 'המלך המשפט'.