מה מצפים מהמועמדים ברשויות המקומיות?

בשנים האחרונות השמאל שינה את כללי המשחק צפו ברב איתן קופמן שמסביר מה אנחנו צריכים לדרוש מהמועמדים ברשויות המקומיות.