מהנעשה בחותם
להתקרב אל הלב

להתקרב אל הלב

ירושלים קוראת לנו לשוש איתה, "שישו את ירושלים גילו בה כל אוהביה" - עבור מי שיש אהבה בליבו, שמתחבר לירושלים ורוצה את ירושלים בשביל לחיות בה, בשביל להאיר מתוכה, בשביל להיות קדוש בה וטהור מכוחה. יום ירושלים שמח לכל עם ישראל!