מהנעשה בחותם
חזקים יחד מנצחים יחד- רחל ומני ונינו הוריו של עמיחי הי"ד

חזקים יחד מנצחים יחד- רחל ומני ונינו הוריו של עמיחי הי"ד

עמיחי וחייליו הוקפצו לדרום, ללחימה בכפר עזה וטיהור הבתים בישוב. תוך שעמיחי מפיח רוח קרב ואמונה בחייליו ומפנה את מפקדו שנפגע, נורה צרור יריות לרכב הפינוי ועמיחי נהרג מתוך מסירות נפש