מהנעשה בחותם
חזקים יחד מנצחים יחד- ד"ר מרדכי קידר

חזקים יחד מנצחים יחד- ד"ר מרדכי קידר

המזרחן ד"ר מרדכי קידר מנתח את שורשי האיסלאם ומניעיו , סוקר את האיומים שהוא מעמיד לפתחנו החל מזרועותיו השונות ועד ראש התמנון האיראני ומדבר גם על ההתפכחות המאוחרת מול ההקצנה האיסלאמית באירופה וגם אצלנו .