מהנעשה בחותם
אסור לסייע לאוייב- הרב דוד דודקביץ'

אסור לסייע לאוייב- הרב דוד דודקביץ'

למה אסור לסייע לאויב בשום אופן? מה ההיסטוריה מלמדת אותנו על סיוע לאויב בשעת מלחמה? מה היו ההשלכות של זה? מה משותף לאויב העמלקי שניסה להשמיד אותנו בפורים לאויבים בימינו?