לצמוח בשירות הלאומי

השירות הלאומי מזמן לפתחך לצד החוויה המדהימה והמעצימה גם התמודדויות ואתגרים רוחניים, חינוכיים, נפשיים ועוד.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של לצמוח בשירות הלאומי