התמודדויות ואתגרים בשירות הלאומי- מתוך כנס 'לצמוח בשירות הלאומי'

הרבנית שולמית בן שעיה על התובנות החשובות לפני היציאה לשירות הלאומי