השירות הלאומי- כוח חיוני לחיזוק מדינת ישראל

הרב צבי רימון על משמעות השליחות בשירות הלאומי ועל הכוח המיוחד שיש לבנות השירות