מה מקפיץ אותך???

סרטון בנושא השבת הציבורית - לא אחת ראינו איך שורפים את דגל ישראל והתקוממנו, צפינו בסרטונים בהם מכים חייל צה"ל ללא תגובה - וכעסנו. אך האם הגבנו בצורה דומה על תחבורה ציבורית הפועלת בשבת? האם התקוממנו על פגיעה בשבת במרחב הציבורי?

השבת במרחב הציבורי הינו נושא שעלה רבות בשנים האחרונות. גם בימים אלו כאשר נגיף הקורונה משתולל, חודשה פעילות התחבורה הציבורית בשבת בחלק מערי המרכז .

בסרטון חדש שמושק כעת, חושפים בחותם את הדילמה הקשה בה נמצא הציבור הדתי לאומי בסוגיות של הזהות היהודית של המדינה. בסרטון נשאל בחור דתי שאלות עליהם הוא עונה בלי להסס וכאשר הוא נשאל בנושא התחבורה הציבורית בשבת, הוא מתלבט ואינו מעוניין להגיב.

בצמוד לסרטון, משיקים ב"חותם" גם  חוברת הסברה המציגה סוגיות מהותיות בהם הציבור הדתי לאומי חש סתירות בנושא הצביון היהודי של המדינה,  מול ערכי תרבות המערב הסובבים אותו. בין השאר מבררת החוברת האם מושגים כמו חירות וזכויות הפרט סותרים את ערכי הלאום המשותפים ואת הזהות הקולקטיבית שלנו כעם, כשהשבת הציבורית היא אחד הביטויים המשמעותיים שלה. ומאידך , האם השאיפה לשמירה על  השבת במרחב הציבורי מהווה כפיה  על האחר, ובכך מתנגשת עם הגישה של 'חיה ותן לחיות'.