הרב אבינר בכנס: כפיה וחירות - מה עומד בבסיס השבת הציבורית?

שיחה של הרב שלמה אבינר, כחלק מכנס דיגיטלי של 'חותם' שהתקיים בו' אלול התש"פ (26.08.20). הכנס עסק בנושא: תפקידה של הציונות הדתית בשמירת השבת הציבורית.