דף עמדה בנושא החוק להמתת אפרוחים

כאופן אספקת המזון לכלל האוכלוסיה היא על ידי ייצור בשר וביצים, אין כל מניעה לייצר אפרוחים ככל הדרוש לאספקת ביצים, גם אם ההשלכה לכך היא השמדת האפרוחים הזכרים, אלא שהשמדה זו חייבת להיות באופן שיבצע את ההמתה באופן המהיר ביותר, והמינמלי ביותר מבחינת יצירת הכאב לאפרוח.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של דף עמדה בנושא החוק להמתת אפרוחים