מאבק 'הקרן החדשה לישראל להחלת נישואים אזרחיים

'הקרן החדשה לישראל' מובילה פעילות רחבת היקף שמטרתה שינוי צביונה היהודי-ציוני של מדינת ישראל והפיכתה ל'מדינת כל אזרחיה'. במסגרת זאת מיקדה הקרן את פעולותיה בשנים האחרונות בשני תחומים מרכזיים: דה לגיטימציה למדינת ישראל ופעילות לשינוי צביונה היהודי של המדינה.  במסמך זה נתרכז בפעילות הקרן לשינוי הזהות היהודית בהקשר לסוגיית הנישואים האזרחיים

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של מאבק 'הקרן החדשה לישראל להחלת נישואים אזרחיים