נישואין אזרחיים

נישואין אזרחיים יקרעו את העם שלנו

הנישואין כדת משה וישראל הקיימים כיום במדינת ישראל הם חלק חשוב בשמירת הצביון היהודי שלנו, כמדינה יהודית. בזכותם אנחנו יכולים להיות בטוחים בהמשכיות הקיום היהודי ובמניעה של התבוללות. נישואין אזרחיים יביאו לקרע בעם – כאשר קבוצות שונות לא יוכלו להינשא האחת עם השנייה.

נישואין אזרחיים

חוקי הנישואין והגירושין הקיימים היום במדינת ישראל מהווים נדבך מרכזי בשמירת צביונה כמדינה יהודית, והם שמבטיחים את לכידותו של העם ומניעת קרע בלתי ניתן לאיחוי בין חלקיו. החוברת שלפניכם נכתבה על רקע אתגרי הנישואין והמשפחה בימינו, ולנוכח קריאות לשנות את המצב החוקי שלפיו בתי הדין הרבניים הם המוסמכים לפסוק בדיני נישואין וגירושין. מטרתה להגיש את עיקרי המידע והנתונים בנושא, ולעמוד על הנימוקים הערכיים והקיומיים המחייבים להשאיר סמכויות אלה בידי בתי הדין הרבניים.

לדף נחיתה

עוד בנושא נישואין אזרחיים