חותם למשפט

חוברת מבית ארגון חותם המאגדת בתוכה מאמרים בנושא המשפט האזרחי בראי ההלכה ומשפט התורה בימינו, מטרתה לברר את הסוגיות העולות במפגש בין עולם התורה למערכת המשפט הישראלית, ולהעלות על סדר היום את הדיון על מקומו של המשפט העברי ומעמדו של בית הדין הרבני במדינת ישראל. המאמרים נכתבו על ידי רבנים וחוקרים משלושת מכוני המחקר המובילים בישראל בתחום משפט התורה, החברים בארגון חותם. מאמרים אלו ראו אור לראשונה בכתב העת אמונת עתיך, המשמש במה למכוני המחקר התורניים-מקצועיים מזה שנים רבות.

מבחינה הלכתית, משפט התורה הוא המשפט המחייב כל יהודי באשר הוא, וכל שכן בארץ הקודש. אין מדינה יהודית בלי משפט התורה. אף ששמחים אנו בתקומת מדינת ישראל, מיצרים אנו שמדינת ישראל הפנתה עורף למשפט התורה והשרידה אותו רק בדיני נישואין וגירושין כדין מחייב. אולם אנו מאמינים שתתחולל תמורה, ובני עמנו, לרבות הקברניטים, יתוודעו למשפט התורה ולצורך החיוני לאמצו, שהרי זהו החזון שאנו מאמינים בו כל הדורות, שה' ישיב שופטינו כבראשונה. לפיכך דווקא בגלל היותנו נאמנים למדינה ולמוסדותיה, ואנו שותפים בבניינה ובהגנה עליה, אנו רואים כחובה לאומית להשיב את משפט התורה ולהביא אותו לידיעת בני עמנו, לאהבו וליישמו, בשום שכל ובהדרגה, כחלק ממהלכים להגשמת חזון הנביאים.

חוברת זו, המאגדת בתוכה מאמרים בנושא המשפט האזרחי בראי ההלכה ומשפט התורה בימינו, מטרתה לברר את הסוגיות העולות במפגש בין עולם התורה למערכת המשפט הישראלית,  ולהעלות על סדר היום את הדיון על מקומו של המשפט העברי ומעמדו של בית הדין הרבני במדינת ישראל. המאמרים נכתבו על ידי רבנים וחוקרים משלושת מכוני המחקר המובילים בישראל בתחום משפט התורה, החברים בארגון חותם. מאמרים אלו ראו אור לראשונה בכתב העת אמונת עתיך, המשמש במה למכוני המחקר התורניים-מקצועיים מזה שנים רבות.

 

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של חותם למשפט