הדמוגרפיה של הדתיות - תהליכי חילון בציבור הדתי והמסורתי

דו"ח חדש של ארגון חותם הסוקר את התנועה של הציבור הדתי והמסורתי בישראל לכיוון החילוניות. הדוח שמתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועל מחקרים נוספים מראה כי למרות הפריון הגבוה בחברה הדתית לעומת החילונית, הציבור הדתי אינו גדל, בעוד החרדים משלשים את עצמם בשנים האחרונות.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של הדמוגרפיה של הדתיות - תהליכי חילון בציבור הדתי והמסורתי