מסיונרים בחסות עליית הפלשמורה

רובם הגדול של יהודי אתיופיה כבר עלו לארץ, והיהודים שעוד נשארו באתיופיה יכולים להוכיח את יהדותם ולעלות מכוח חוק השבות. כיום מתנהל דיון בכנסת על הרצון לעלות את בני הפלשמורה, יהודים משיחיים מסיונרים, עם כוונות מסיונריות מאד ברורות ומסוכנות.