לגעת בנצח

סיפורים וכיסופים מליבה של ירושלים | הרב יצחק נריה