מהנעשה בחותם
החמרת הסנקציות על סרבני גט

החמרת הסנקציות על סרבני גט

פורום חותם מברך על האישור הטרומי להחמרת הסנקציות על סרבני הגט ומציע להוסיף לבתי הדין הרבניים כלי ענישה כגון עיכוב יציאה מהארץ, שלילת דרכון ורישיון נהיגה, איסור החזקת או פתיחת חשבון בנק. הסנקציות המוצעות בהצעת החוק ידועות בשמן- 'הרחקות רבנו תם', ומיושמות בחלקן כבר היום הלכה למעשה בבתי דין רבניים. הצעת החוק שמבקשת לפגוע בזכויות האסיר על ידי שלילת שיחות טלפון ושלילת שהות באגף התורני אינן מוגדרות כ "כפיה על גט".

בעקבות אישור מליאת הכנסת בהצעה טרומית את הצעת החוק של חבר הכנסת דב ליפמן (יש עתיד) להקשחת תנאיהם של סרבני גט הכלואים בבתי הכלא, הכוללים בין היתר הגבלת שיחות טלפון, אי מתן אישור שהייה באגף התורני ואף אי קבלת אוכל בכשרות מהדרין, מפרסם פורום חותם דף עמדה ומביע תמיכה בהצעת החוק. מבחינה הלכתית סנקציות אלו הידועות בשמן- 'הרחקות רבנו תם', מיושמות בחלקן כבר היום הלכה למעשה בבתי דין רבניים. הצעת החוק שמבקשת לפגוע בזכויות האסיר על ידי שלילת שיחות טלפון ושלילת שהות באגף התורני אינן מוגדרות כ "כפיה על גט".

יש להטיל על הבעל את ההגבלות הבאות מכוח חוק בתי הדין הרבניים, ובכללם עיכוב יציאה מהארץ, שלילת דרכון אישי, שלילת רישיון הנהיגה, איסור החזקת או פתיחת חשבון בנק, והפיכתו ללקוח מוגבל במיוחד. הגבלות אלו אף שהן לוחצות את הבעל לגרש את אשתו אינן נחשבות כפייה, וזאת מאחר שהגבלות אלו אין בהן כפייה ישירה בגופו או בממונו אלא ננקטות כתוצאה מהחלטה של הציבור שלא להיטיב עם מי שבית הדין קבע שלא נוהג כשורה ומעגן את אשתו.

מקור הדברים בדברי הרמ"א באבן העזר: 'כל מקום שאין כופין בשוטים... יכולין לגזור על כל ישראל שלא לעשות לו שום טובה או לישא וליתן עמו או למול בניו או לקברו, עד שיגרש. ובכל חומרא שירצו בית דין יכולין להחמיר בכהאי גוונא'.

בנייר העמדה שפרסם הפורום מצויין כי  "בשנת תשנ"ה חוקקה מדינת ישראל חוק המרחיב את מגוון הסנקציות שניתנות בידי בית הדין כנגד סרבני גט, בהתאם לשיקול הדעת של בתי הדין. כתב על כך הרב שלמה דיכובסקי  באחד מפסקי הדין: 'במשך מאות בשנים היו בתי הדין הרבניים ברוב תפוצות הגולה מוגבלים מאד ביכולתם לפעול נגד סרבני גט שניתן נגדם פסק דין לגירושין, יהיה זה בגדר המלצה, מצווה, חובה או כפיה לגרש. חוסר האונים הזה הביא בצדו לצמצום מסוים של השיח ההלכתי בכל הקשור לדרכים העומדות בפני בתי הדין להביא לאכיפת פסקי דין לגירושין על פי ההלכה." כעת, הצעת החוק הנוכחית משנה את המצב, ומאפשרת להרחיב את הסנקציות המוטלות על סרבני גט, ויש לתמוך בה.

 

לדף העמדה המלא של פורום חותם