דף עמדה בנושא מעמדו ההלכתי של שופט בישראל

פוסקי זמנינו החילו את איסור ערכאות כלפי בית משפט במדינת ישראל. איסור זה קיים גם אם שני הצדדים הסכימו להתדיין שם, למעט מצב שבו הנתבע אינו משתף פעולה ולא מוכן להגיע לדין תורה. לאור זאת, מתבקשת המסקנה כי ישנה בעיה הלכתית לכהן כשופט בבית משפט ולהיות שותף לערכאות. מלבד זאת, פעמים שהפסיקה על פי החוק יכולה לגרום לכך שבעל הדין משלם כספים שלא על פי ההלכה ואז השופט שותף לאיסור גזל .

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של דף עמדה בנושא מעמדו ההלכתי של שופט בישראל