דף עמדה בנושא חשודים בפליליים המועמדים לתפקידים ציבוריים

מה דינו של אדם המציע עצמו לתפקיד ציבורי כאשר הוא בעל רישום פלילי או שהציבור בחר אותו או שמונה ע"י גורמים מוסמכים.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של דף עמדה בנושא חשודים בפליליים המועמדים לתפקידים ציבוריים