משפחה על סדר היום

בשנים האחרונות אנו עדים לשבירת ערכי המשפחה המסורתיים בכל העולם המערבי. אובדן ערכים זה מחלחל ומשפיע גם בתוככי מדינת ישראל. בעקבותיו מתרבות התופעות של הכרה משפטית בזוגיות שאינה על פי ההלכה והצעות החוק המנסות לעגן הכרה זו. בחוברת "משפחה על סדר היום" הובאו מאמרים הסוקרים את המגמות הנוגסות בערכי המשפחה היהודית במערכת המשפט, בכנסת ובממשלה. וכן ניתן דו”ח על הצעות החוק שהועלו בכנסת.

שלמות המשפחה היהודית היא אחד הערכים המקודשים ביותר בהלכה ובמסורת ישראל. בספר התורה מוקדשות פרשיות שלמות העוסקות בפסולי חיתון, ומופיעות אזהרות רבות הנוגעות לאיסורי עריות.

במשך כל הדורות שמר עם ישראל על ייחודו דרך שלמות המשפחה היהודית. בכל מקום היה ידוע שכל עוד אדם שומר על מסגרת המשפחה היהודית, גם אם הוא סטה מהדרך, עדיין יש לו סיכוי לחזור, ואם לא יחזור הוא – הרי בניו וצאצאיו אחריו יהיו קשורים לעם ישראל. אולם ברגע שנפרצה מסגרת המשפחה היהודית, בדרך כלל נעלמה המשפחה מעם ישראל, ולא הייתה לה המשכיות בתוך האומה.

בתקופת קום המדינה, על אף שראשי המדינה היו רחוקים מאוד משמירת תורה ומצוות, הבין בן גוריון את החשיבות הגדולה בשמירה על אחדותו של עם ישראל, והסכים לכך שכל ענייני הנישואין והגירושין במדינה יתקיימו על פי דין תורה. הסכמתו זו נבעה מהכרתו הברורה, שרק כך יכול להיות קיום לעם ישראל במדינתו.

בשנים האחרונות אנו עדים לשבירת ערכי המשפחה המסורתיים בכל העולם המערבי.  אובדן ערכים זה מחלחל ומשפיע גם בתוככי מדינת ישראל. בעקבותיו מתרבות התופעות של הכרה משפטית בזוגיות שאינה על פי ההלכה והצעות החוק המנסות לעגן הכרה זו. הצעות החוק הללו זוכות לסיקור תקשורתי אוהד, והמצדדים בהן עמלים ליצור את ההרגשה שכל מי שמתנגד להן הוא אדם חשוך המתנגד לשוויוניות. למערכה שותפים גם ארגונים חוץ פרלמנטריים המקבלים מימון מקרנות שונות בחו"ל, וכך נמצאת מדינת ישראל בסכנה של איבוד ערך מרכזי ששמר על עם ישראל בכל הדורות – המשפחה היהודית.

בחוברת "משפחה על סדר היום" הובאו מאמרים הסוקרים את המגמות הנוגסות בערכי המשפחה היהודית במערכת המשפט, בכנסת ובממשלה. וכן ניתן דו”ח על הצעות החוק שהועלו בכנסת הנוגעות לעניין. מטרתנו היא לעורר לפעולה כל מי שדמותה של מדינת ישראל ועתיד המשפחה היהודית חשובים להם. כמענה לתהליכים ציבוריים וחקיקה הפוגעת בערכי המשפחה, יש לפעול לקידום חקיקה שתשמור על ערכים אלו ותאיר אותם באור הראוי להם בשיח הציבורי.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של משפחה על סדר היום