בג"ץ VS המדינה היהודית - פסיקות מרכזיות של בית המשפט העליון נגד הצביון היהודי של מדינת ישראל

ארגון חותם מוציא חוברת המרכזת את הפסיקות מרכזיות של בית המשפט העליון נגד הצביון היהודי של מדינת ישראל

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של בג"ץ VS המדינה היהודית - פסיקות מרכזיות של בית המשפט העליון נגד הצביון היהודי של מדינת ישראל