זוגיות ומשפחה - ברית או חוזה?

לאן אנחנו רוצים לקחת את הזוגיות שלנו בשנים הקרובות? למצב של שני צדדים שכל אחד מהם דואג למימוש זכויותיו ומעגן אותן בחוזה משפטי, או למצב של שניים המתאחדים לשלם אחד הפועל בשיתוף פעולה הדדי? לקראת ט"ו באב אנו מפרסמים חוברת שעוסקת בדיוק בבירור נושא זה ומתווה את הדרך לחיזוק המשפחה כברית הדדית.

 

 להורדת החוברת >>