דואגים לעולם התורה

לרגל תחילת זמן אלול בישיבות, הרב יצחק נריה שואל האם אחרי 2000 שנות גלות חזרנו לכאן רק כדי להיות אומה של הייטק.