דף עמדה בנושא תקנות התדיינות בסכסוכי משפחה

החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע״ה, קבע כי לא תתאפשר עוד הגשת תביעות בעניין סכסוך משפחתי באופן מידי, אלא מוטלת חובה להגיש בקשה ליישוב סכסוך בטרם הגשת תביעות מסוג זה, דבר שהיה בגדר רשות בלבד עד כה.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של דף עמדה בנושא תקנות התדיינות בסכסוכי משפחה