כשרות לישראל

החוברת מתייחסת לטענות הענייניות שעלו נגד מערך הכשרות בדו"ח האוצר ומציעה פתרונות ישימים שמטרתם לשפר את מערך הכשרות ולאפשר התייעלות והוזלת עלויות לצרכן, תוך שמירה על סטנדרטים אחידים והקפדה על כללי ההלכה. את ההצעות גיבשו אנשי מקצוע הבקיאים בתחום הכשרות הארצית והעולמית, והן מתבססות על ההסכמה כי הרבנות הראשית, מתוקף היותה מאז ומתמיד הסמכות ההלכתית העליונה במדינת ישראל וגוף ציבורי ללא אינטרסים כלכליים, היא הגוף המתאים ביותר לפקח ולנהל מערך מסועף ובעל השפעה רבה כל כך על בעלי העסקים והצרכנים הפרטיים.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של כשרות לישראל