על סדר היום

קידום חוק מע"מ אפס על חשבון החלשים- סותר את ההלכה

קיצוץ לצורך קידום חוק מע"מ אפס- נגד ההלכה

ראש מכון כת"ר, הרב שלמה אישון, המשתייך לפורום הרבנים חותם: "אוכלוסיית היעד של חוק מע"מ אפס אינה הציבור החלש אליו המדינה מחוייבת על פי ההלכה. לכן, קידום החוק תוך כדי קיצוץ לחלשים, סותר את ההלכה"

על רקע הקיצוץ בתקציב המדינה שבא לענות על ההוצאות של מבצע "צוק איתן", רבני מכון כת"ר לכלכלה על פי תורה בשיתוף 'פורום חותם', מוציאים נייר עמדה שמדגיש כי על פי הלכה אין לקדם את חוק אפס מע"מ.

 

על פי חוות הדעת של מכון "כתר" החבר בפורום חותם המאגד את מכוני התורה וההלכה המובילים בציבוריות הישראלית, מחוייבות השלטון היא שאמורה לקבוע את סדר העדיפויות התקציבי. לפיכך מדגישים במכון, כי סדר עדיפויות שאינו תואם את תפקיד השלטון אינו תואם את ההלכה. "אחת מנקודות המחלוקת שעולה בימים אלה לסדר היום הציבורי, זה חוק מע"מ אפס. על פי ההלכה אין זה מתפקיד השלטון לספק דיור לכלל האזרחים, אלא רק לאלו שאינם מסוגלים להגיע בכוחות עצמם לדיור מינימאלי בקניה או בשכירות", נכתב בנייר העמדה. "ההצעה לאיפוס המע"מ על דירה ראשונה אינה לוקחת בחשבון את מצבו הכלכלי של האזרח וגם אינה מצטמצמת לדיור מינימאלי בלבד, ועל כן ודאי שלא ניתן לראותה כחלק ממצוות הצדקה הציבורית. יש מקום להפעלת התכנית, כחלק מחובתו של השלטון לניהול מדיניות כלכלית, רק אם קיים סיכוי סביר שתכנית זו תביא להורדת כלל מחירי הדיור בארץ, אלא שלדעת מומחי הכלכלה הסיכוי לכך קלוש ביותר". לפיכך מדגישים בנייר העמדה כי המסקנה העולה היא שאין להפעיל את תכנית מע"מ 0 אשר תפגע באופן משמעותי בהכנסות המדינה וניתן להניח שלא תביא לירידת כלל מחירי הדיור בארץ.

 

"אנו מבינים את הצורך של המדינה לקצץ בתקציב, אבל מה שחשוב זה להבחין בין עניינים שהמדינה מחויבת בהם על פי הלכה לאלה שאינה מחויבת בהם", מסביר הרב שלמה אישון, ראש מכון כת"ר . "הקיצוץ צריך לחול על הסעיפים שבהם המדינה אינה חייבת. אוכלוסיית היעד של חוק מע"מ אפס אינה הציבור החלש, אליו המדינה מחויבת על פי הלכה, אלא אוכלוסיות אחרות וחזקות יותר. לכן, קידום חוק זה תוך כדי קיצוץ לחלשים, סותר את ההלכה. חשוב שסדר העדיפויות של המדינה יעמיד את החלשים יותר בראש הרשימה, והם יהיו האחרונים שיספגו קיצוץ", מדגיש הרב אישון.

לצפיה בדף העמדה הרשמי של פורום חותם לחץ כאן