דף עמדה בנושא הצעת חוק מוסר תשלומים לספקים

אחוז העסקאות שבהן מתבצע איחור בתשלומים נע בין 14%-16% ,וממוצע ימי האיחור נע סביב עשרה ימים. בעיה זו גוררת פגיעה בסביבה העסקית, בשלטון החוק ובמוסר העסקי. הצעת החוק מבקשת לעגן את זכותם של עסקים לקבל תמורה על עבודתם בזמן בהתקשרויותיהם עם המדינה.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של דף עמדה בנושא הצעת חוק מוסר תשלומים לספקים