המאבק בנושא גיוס בנות דתיות לצבא - עדכון חותם

ארגון חותם מעדכן על הפעילות הנעשית בחודשים האחרונים

המאבק בנושא גיוס בנות דתיות לצבא

 

 

כך חגג צה"ל גידול מטאורי שלא היה במספר הדתיות המתגייסות:

לאחרונה פרסם צה"ל כי חלה עלייה דרמטית במספר הבנות הדתיות שמתגייסות,בשנת 2010 התגייסו לצה"ל 935 בנות דתיות, בשנת 2011 עלה המספר ל־1,062, ובשנת 2013 הוא טיפס ל־1,616 - עלייה של 73% בשלוש שנים בלבד. הנתון המפתיע גרר בדיקה מצד אנשי מחקר וחברי כנסת שפנו למשרד הביטחון וביקשו לקבל נתונים נוספים בעניין. הבדיקה העלתה נתונים שונים מאוד מהפרסום שיצא לעיתונות ונראה כי בפועל חלה עליה קלה בלבד בשיעור הגיוס של בנות דתיות לצבא.

בכנסת בקשו הסברים מצה"ל, שהשיב: שינינו את שיטת הספירה. אם עד עכשיו בת נחשבה דתייה רק אם למדה במוסד חינוכי שמשתייך לחמ"ד (החינוך הממלכתי־דתי), מעכשיו גם בנות שלמדו בבית ספר חילוני, אבל מציגות לפני השירות הצבאי או במהלכו פתק מרב שמוכן להעיד על כך שהן מקיימות אורח חיים דתי, נספרות כבנות דתיות. אולם בצה"ל לא טרחו לעדכן את אמצעי התקשורת כי השינויים הדרמטיים נובעים משינויי קהל היעד הנחשב "דתי" לצורך הספירה והציגו את השינוי בנתונים כעלייה חדה בגיוס של בנות דתיות. כמו כן בצה"ל התעלמו מהעובדה הפשוטה כי מהרגע שבו שיטת הספירה השתנתה, אי אפשר להשוות לשנים קודמות, ואין עוד שום יכולת להצביע על אחוז העלייה במספר המתגייסות.

בבדיקה שביצענו בארגון חותם השווינו את הנתונים הרשמיים של החמ"ד על מספרי הבוגרות מדי שנה, למול נתוני המתגייסות מקרב החמ"ד. הבדיקה העלתה כי בשנת 2000 התגייסו כ־25% מבנות החמ"ד. בשנת 2015 עמד הנתון על 23.2%. התוצאות המעניינות האלה חושפות כי השיטה של צה"ל לשחק עם הנתונים מתאפשרת נוכח ההקפדה לשחרר מספרים מוחלטים בלבד ולא אחוזי גיוס. מדובר בגישה מגוחכת, שהרי מטבע הדברים מדי שנה יש במגזר הדתי־לאומי יותר ויותר בנות, ואם אתה לא יודע בכמה גדל מספרן, לא תוכל לעולם לדעת איך לחשב את הגיוס הגובר שלהן.

לכתבה בנושא>>

 

כנס בנות מדרשה – נשיות עניין של מהות:

מאות בנות מדרשה מרחבי הארץ, התכנסו ליום לימוד ועיון שעסק במהותה וייחודה של האישה.

הכנס אורגן בשיתוף פעולה בין ארגון חותם, מרכז ליב"ה ואיגוד רבני קהילות, ובמהלכו העבירו שיעורים: הרב שמואל אליהו, הרבנית עידית איצקוביץ, הרב צבי קוסטינר, הרב דוד פנדל, הרב יהושע ואן דייק ועו"ד וקצינה במיל' טל גלר.

הדוברים בכנס עסקו בבירור שליחותה המיוחדת של האישה, בערכים המיוחדים לה ובמעמדה האיתן והייחודי על פי תורת ישראל.

הרב יעקב דביר ממארגני הכנס אמר כי "דווקא בעת הזו שיש בלבול וטשטוש ביחס למהותה של האישה ותפקידה המיוחד, חשבנו שנכון לחזור על הראשונות ולהפגיש את בנותינו עם אמיתתה של התורה וערכן האמיתי. שמחנו לראות את מאות הבנות שהגיעו והשתתפו ביום זה ומשמיעות קול נשי אמיתי.

לכתבה על הכנס>>

לצפייה בשיעורי הכנס>>

לדברים שאמר הרב יעקב אריאל בנושא>> 

 

כך צה"ל לוחץ על בנות שהצהירו להתגייס:

בשנים האחרונות החלה להתחזק תופעה מדאיגה, שבה תלמידות רבות מהחינוך הדתי שהצהירו לצורך קבלת פטור משירות צבאי מטעמי דת ומעוניינות לתרום דרך השירות הלאומי, נקראות לראיון נוסף בלשכת הגיוס בניגוד לחוק.

בארגון חותם עוקבים אחרי הנושא בדאגה ולאחרונה נחשפו הקלטות של ראיונות דת - ראיונות הבודקים בדקדקנות את אורח החיים של בנות שהצהירו לצורך קבלת פטור משירות צבאי מטעמי דת.

ההקלטות ודיווחי הבנות חושפים ראיונות שנערכים בצורה מאוד לא נעימה, כולל שאלות בעניינים פרטיים, בחינה הלכתית מדוקדקת וניסיונות שידול ושכנוע כי שירות צבאי אינו מהווה בעיה לבנות דתיות, זאת בניגוד לתפיסה הרווחת בקרב הציבור הדתי, ההורים והמחנכים.

ארגון חותם מעניק ליווי אישי וסיוע משפטי לבנות שנקראו לראיון דת - במטרה לשמור על זכויותיהן הדתיות ועל זכויותיהן החוקית לקבל פטור מצה"ל ולשרת במסגרת השירות הלאומי.

לצפייה בהקלטות>>

סיוע לבנות שקיבלו הזמנה לראיון מצהירת דת>>

 

צו צבאי אילץ בנות להשתתף בכנס של אלומה ומיטב:

בעמותת אלומה החלו להיעזר בכלי חדש לגיוס התלמידות בחינוך הממלכתי דתי: צו התייצבות צבאי לכנס הבת הדתית של העמותה. בכנס שהקיים לאחרונה הוסברה לבנות חשיבות הגיוס שלהן כבנות דתיות לצבא.

מפניות שהגיעו לארגון חותם התברר, כי לאחרונה נעשה שימוש בצו התייצבות צבאי, המותר בשימוש על פי חוק לצורך קריאה להתייצבות צבאית, כדי לאלץ תלמידות בחמ"ד להתייצב לכנס ההסברה של העמותה.

בעקבות כך הוציא הארגון מכתב לשר החינוך נפתלי בנט בדרישה לעצור את התופעה ולהפסיק להכריח בנות דתיות להשתתף בכנסים פרטיים.

במכתב לשר בנט נכתב כי "כנס 'הבת הדתית' של 'אלומה' נועד לעודד את גיוס הבנות לצה"ל. מארגני הכנס נקטו בשיטה כוחנית, ובתיאום עם נציגי מיטב הנפיקו צו התייצבות צבאי הכופה את הבנות להשתתף בו. המצב בו גוף אזרחי עושה שימוש בצו צבאי כדי לחייב אזרחים להופיע בכנס אותו הוא מארגן אינו מתקבל על הדעת ומתאים למדינות עולם שלישי".

בארגון חותם קוראים לשר בנט לכבד את מדיניות החמ"ד ולהפסיק את הקשר עם 'אלומה': "אנחנו קוראים למשרד החינוך לכבד את מדיניות החמ"ד ולהימנע מתמיכה בגופים המשתמשים בכוחניות במטרה לכפות על מוסדות החינוך הדתי, לרבות אולפנות, תכנים שאינם תואמים את תפיסת עולמם. מגמה זו משדרת חוסר אמון בתרומה המשמעותית של הבנות במסגרת השירות הלאומי, ומנסה ליצור שינוי רדיקלי שלא תואם את המציאות בשטח".