על סדר היום

חובה להתחסן!

חובה להתחסן!

גורמים רשמיים קוראים לציבור ההורים לחסן את ילדיהם בעקבות התפרצות מחודשת של נגיף הפוליו. מכון פוע"ה החבר בפורום "חותם" קובע כי הציבור חייב להיענות להמלצות משרד הבריאות ולחסן את הילדים.

גורמים רשמיים קוראים לציבור ההורים לחסן את ילדיהם בעקבות התפרצות מחודשת של נגיף הפוליו. המתנגדים מדגישים כי התחסנות המונית מסכנת את ציבור המתחסנים. מכון פוע"ה החבר בפורום "חותם" קובע כי הציבור חייב להענות להמלצות משרד הבריאות ולחסן את הילדים: "מי שלא מתחסן עלול לסכן עצמו ואחרים ואין לו רשות לעשות זאת, בנוסף לכך שעל פי ההלכה אנו מצווים להשמע להוראות השלטון".

בעקבות התפרצות נגיף הפוליו במוקדים שונים ברחבי הארץ עלתה לסדר היום הצבורי השאלה האם יש לחסן את ילדינו מפני הפוליו או לא לחסן. משרד הבריאות הישראלי קרא לכל האוכלוסיה להתחסן כדי למנוע התפרצות מגפה. מפני שכל אדם שאינו מחוסן, עלול לשאת את הנגיף ולהעביר אותו הלאה (גם אם הוא עצמו לא יחלה). מאידך, המתנגדים לחיסון טוענים כי יש חשש שהמתחסן עצמו ידבק במחלה כתוצאה מהחיסון והסיכון הכרוך בכך אינו שווה אפילו אם הוא מיטיב עם הכלל. במי מצדדת ההלכה היהודית במקרה זה?

לאור חשיבותו של הנושא, פורום "חותם" (חברה, תורה ומדע) - המאגד את פעילותם של מכוני מחקר תורניים ומקצועיים ניסח עמדה תורנית-מקצועית הבוחנת כיצד להחיל את עקרונות ההלכה היהודית בשאלה האם לחסן את ילדינו או שמא להמנע מכך גם במחיר בו הם מסכנים את בריאות הציבור כולו.

 

האם אדם חייב להסתכן כדי להציל אחרים?

המומחים בפורום "חותם" נשענים קודם כל על הכלל "חייך קודמים לחיי חברך". כלומר: לפי ההלכה, אדם לא צריך לההרג כדי להציל את חברו. ואולם, נשאלת השאלה האם אדם צריך להכנס לסכנה קלה כדי להציל את חברו, שכיון שמדובר בסכנה קלה, חייב אדם להכנס לספק הקל הזה כדי להציל את חברו .

יש לקחת בחשבון מרכיב חשוב נוסף: לא מדובר כאן על סכנת חיים לאדם בודד. הסכנה שמא תפרוץ מגפה היא סכנה לאזרחי המדינה כולה, ולהצלת הציבור מותר לעשות גם דברים שבדרך כלל לא עושים אפילו לצורך הצלת נפשות. לפי זה נראה היה שגם לענייננו, כיון שמדובר כאן על סכנה לציבור כולו, יש להתחסן.

 

נימוקים מדוע אדם צריך להתחסן

במקרה שלפנינו החוקרים בפרוייקט "חות"ם" סבורים דווקא כי בכל זאת יש לחייב את ציבור ההורים לחסן את ילדיהם כדי למנוע את המגפה, וזאת משתי סיבות: מי שלא מתחסן, עלול למצוא את עצמו נפגע בעצמו מהמגפה שעלולה לפרוץ, לכן הוא מסכן את עצמו להצלת עצמו במסגרת הציווי "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". שנית, מי שלא מתחסן, עלול בעצמו להפוך לנשא שידביק אחרים. מותר לאדם להמנע מלהסתכן כדי להציל את חברו, אבל אדם לא רשאי לסכן בפעל את חברו, ומי שלא מתחסן, הוא עצמו מסכן את חברו.

מעבר לכך, חשוב לציין שהחלטה שלטונית במקרה זה היא בהחלט בתחום סמכותו של השלטון. זאת משום השלטון רשאי לסכן אחוז מסוים באוכלוסיה לצורך אינטרס מובהק של הממלכה. על כן, מאחר ומשרד הבריאות הישראלי החל במבצע חיסון המוני, יש לסמוך על שיקוליו ולהענות להצעתו לחיסון.

 

המלצת מומחי פורום "חותם"

לדעת החוקרים פורום "חותם" יש להתחסן נגד הפוליו. כאמור, ההלכה קוראת לאדם להכניס את עצמו לסיכון קל כדי להציל אחרים. כמו כן, מי שלא מתחסן עלול לסכן אפילו את עצמו ואחרים ואין לו רשות לעשות זאת. בנוסף לכל אנו מצווים להשמע להוראות השלטון ולקבל את החלטותיו בשל סמכותו המוכרת גם על פי ההלכה.